Nadat er overeenstemming is bereikt en een opdracht is verstrekt wordt overgegaan tot realisatie van een project. Dit kunnen onder andere zijn, aanleg van een gehele nieuwe tuin, groenvoorzieningen of civiel technische werken. In de voorbereidende fase worden eventuele benodigde vergunningen en tekeningen van kabels en leidingen aangevraagd. Materialen worden gereserveerd en aanvullende plannen voor verlichting of sproeisystemen worden gemaakt om de totale uitvoering goed te laten verlopen. Door de samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen van “De Woudhof” kunnen wij snel en flexibel inspelen op eventuele wijzigingen tijdens de uitvoering van het project.

Wij streven er naar om een vast team van vakbekwame medewerkers de uitvoering te laten verrichten, zodat er een vast aanspreekpunt is waarmee regelmatig de voortgang en details van het project kunnen worden besproken. Deze werkwijze staat garant voor de beste kwaliteit en tevreden opdrachtgevers. Samen met een uitgebreid machinepark kunnen wij bijna alle voorkomende werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren. Als een project naar tevredenheid is afgerond dan kunnen opdrachtgevers altijd terecht voor service, nazorg en onderhoud.