“De Woudhof” is een door Aequor Erkend Leerbedrijf. Wij bieden regelmatig plaats aan leerlingen van scholen in de regio, zoals AOC Oost, AOC De Groene Welle en Helicon. De Outdoor Life MBO opleidingen zijn op twee manieren te volgen. Dit worden leerwegen genoemd. Sommige leerlingen kiezen voor een beroepsopleidende leerweg (BOL). Andere kiezen voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

BOL
Bij een BOL-opleiding ga je voor het grootste deel van de tijd naar school. Daarnaast breng je 20 tot 40 weken werkend en lerend door in een bedrijf. De stage is een wezenlijk onderdeel van de opleiding. Zo bewijs je dat je in de praktijk kan toepassen wat je tijdens de opleiding hebt geleerd en in staat bent nieuwe vaardigheden aan te leren. We spreken dan ook officieel van praktijkleren.

BBL
Bij een BBL-opleiding heb je een baan van minstens 20 uur per week, waarbij je het beroep dus voor een belangrijk deel in de praktijk leert. Daarnaast ga je één dag of een middag en een avond in de week voor de theorielessen naar school.

Ook bieden we regelmatig plaats aan stagiaires voor kortere of langere duur vanuit diverse opleidingen en studierichtingen.