“De Woudhof” is gevestigd op een unieke locatie, “Het Beekbergerwoud”, waaraan het ook zijn naam ontleent. Hier lag ooit het laatste oerbos van Nederland. Zo’n achtduizend jaar bleef dat bos ongeschonden.

In het oude woud stonden imposante Eiken, met Klimop begroeide Zwarte Elzen, Essen en Beuken. Roerdomp, Raaf, Wielewaal, IJsvogel en Goudvink behoorden tot de vaste kostgangers. Onder de bomen groeiden prachtige planten zoals Gele Dovenetel, slanke Sleutelbloem en witte Rapunzel. Op open zompige plekken overheersten Boswederik, Waterviolier en Bronmos. “De plantengroei is er zo weelderig als nergens anders in ons geheele land” staat in het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden uit 1840.

Totdat het in 1871 tot de laatste boom werd drooggelegd en ontgonnen. Dit met instemming en tot grote vreugde van de toenmalige bevolking. Er kwamen weilanden en akkers voor in de plaats. Dit alles onder leiding van ingenieur Van Spreekens, waar ook een straat naar is vernoemd. In een deel van de ontginningsboerderijen zijn het Hoveniersbedrijf en het Tuincentrum gevestigd. Deze ontginningsboerderijen zijn gelegen aan de Woudweg, op de hoek met de Van Spreekenslaan.

Het ruim 5 hectare grote Afhaaldepot en Kwekerij ligt ca. 1 km. richting Beekbergen, ook aan de Woudweg. Natuurmonumenten is op dit moment bezig om een stuk van dit Beekbergerwoud terug te brengen. De omstandigheden voor unieke natuur zijn nog altijd aanwezig. Er welt op een aantal plaatsen kraakhelder, voedselarm water uit de bodem op. En nog steeds is een aantal zeldzame planten uit het voormalige moerasbos aanwezig. Natuurmonumenten maakt hier dankbaar gebruik van. Nu het gras op de weilanden is geploegd, kunnen zaden van oorspronkelijke bomen en planten weer ontkiemen. Greppels en sloten zijn dichtgegooid, zodat het schone welwater in het gebied blijft staan. Laagtes en heuveltjes worden teruggebracht.

Op een aantal bulten zijn al zoete kers, zomereik, haagbeuk en winterlinde geplant. Aardige bijkomstigheid: dit nieuwe natuurgebied wordt weer die onmisbare schakel die de Veluwe als vanouds met de IJsseldelta verbindt. Straks kunnen planten, zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën zich beter over grote afstand verplaatsen.